logo    MONTESSORI ESHOP  Montessori segédeszközök  mindenki számára 

ÜZLETI FELTÉTELEK » Üzleti feltételek
Üzleti feltételek

I. Általános Szerzödési és Felhasználási feltételek

Ezek az Általános Szerződési Feltételek / ÁSZF/ a vásárló és eladó közti viszonyt szabályozzák

Szolgáltató : Iva Buchtova, székhelye Kvapilova 2653, 39003 Tabor, Csehország

Adószáma : CZ7552051628

www.montessori-eshop.hu Webárúház szolgáltatója

Bank: Sberbank Magyarország

Bankszámla száma (HUF): 14100165-22537849-01000003

IBAN: HU19-14100165-22537849-01000003

A Felhasználó - vásárló a megrendelt csak banki átutalással fizethet.II. Adatkezelés biztonsága és védelme

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra  a személyes adatokat nem használja, kizárólag a szolgáltatás igénybevételét biztosítja. A felhasználók által megadott személyes adatokat harmadik szermélynek nem továbbítja.III. Nyitvatartási idö

A www.montessori-eshop.hu internetes Webárúházunkból a nap 24 órájában, a hét bármely napján elküldheti címünkre megrendelését. Kivételt képeznek az esetleges szervíz munkálatok vagy az esetleges internet kiesés. 


IV. Megrendelés

A megrendelő az árút a megrendelés pillanatában érvényes áron kapja meg.V. Szerzödés /megrendelés/ visszavonása

Vásárlónak joga van az átvételtől számított 14 napon belül a megrendelését visszavonni, ha az árut nem személyesen vette át, azonban teljesíteni kell a következö feltételeket :

1. Levelet küldeni a következö szöveggel: „Egyoldalúan felbontom a .........köv. év/ hó/nap feladott /számlaszám/megrendelésemet és kérem az ár visszatérítését a következö számlára ............……". Dátum és aláírás.

2. Az árut visszaküldeni a feladó címére a fenti levél másolatával együtt.
3, A visszaküldött árunak az eredeti, felbontatlan és sértetlen csomagolásban kell lennie,nem használt és komplett állapotban (tartalmaznia kell a kiegészítőket, használati utasítást, stb.) Ajánljuk az áru biztosítását. Ezen feltételek nem betartása estében nem vagyunk kötelesek az árut visszavenni.

A visszaküldés nem lehetséges , akkor ha
I) a küldendő áru függ a piac ingadozásától
II) az áru nem a raktári készletből származik, hanem a vásárló külön kívánságára
III) fogyasztási cikkekről van szó (mint pl. képhordozók, hang és információs anyagok), melyek használatkor elhasználódnak, nem állíthatók eredeti állapotba . 
IV) lízingre vagy hitelre vett árúról van szó. Mobiltelefonok esetén a biztosíték csak a külön megvásárolt készülékekre vonatkozik.
V) elektronikus úton vásárolt árúcikkről van szó
VI) akciós áruról van szó 

A fenti feltételek teljesítése esetén a szolgáltató köteles a pénzt 30 munkanapon belül, a megadott számlára visszaküldeni.
A fenti feltételek nem teljesítése estében a szolgáltató nem köteles visszafizetni az árat, és az árut visszaküldi a vásárlónak. A szolgáltatónak joga van az ezzel adódó költségek kiszámlázására is.

 

VI. Információk a termékekröl

A Webáruház honlapján lévő információk a termékekről csupán illusztrációs jellegűek, néhány részlet eltérhet a küldött árutól.VII. Fizetési feltételek

A fizetés  kizárólag banki átutalással átutalással vagy PayPal felhasználásával lehetséges.VIII. Szállítási feltételek

A megrendelt árut a INTIME közvetítésével továbbítjuk Önökhöz. A küldemény nem átvételét a szerződés megsértésének tekintjük és megtesszük a kellő lépéseket a vásárló felé. Az árut, amely a raktáron van, 3 napon belül postázzuk.
A vásárló kötelessége átvételkor a kiszállítóval együtt, a szállítmány állapotát és épségét a mellékelt szállítólevél alapján leellenőrizni és az átvételt hiba esetében azt elutasítani . 
A nem teljes vagy hibás áruról azonnal értesíteni kell a szállítót e-mailben a  hungary@montessori-eshop.eu címen, továbbá jegyzökönyvet írni a kiszállítóval közösen és azt is elküldeni e-mailben. ha a küldeményt már átvette és aláírta, utólagos reklamációra nincs lehetöség.


IX.Jótállási feltételek

Az árukra vonatkozó jótállási feltételek a szolgáltató reklamációs feltételeinek felel meg.X. Záró rendelkezések

Ezek az Általános Üzleti Feltételek 2013. 9. 1- től érvényesek. A Szolgáltatónak joga van ezen rendelkezések váltooztatására elözetes bejelentés nélkül.

Reklamációs rend 
A vásárló kötelessége az átvett árut ellenörizni és az észlelt hibákról 5 napon belül értesíteni a szolgáltatót.

Az észlelt hibákat az átvételtöl számított 5 napon belül köteles írásban e-mailben elküldeni. Az írásos értesítésben ismertetni kell az észlelt hibákat, leírni milyen hibáról van szó és miben nyilvánul meg.Az írásos értesítést a szolgáltatónak kell elküldeni.

A reklamációhoz mellékelni kell a számla másolatát, továbbá a szállítólevél és a számla befizetését igazoló számla másolatát, és a reklamált hibákat.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a szállításnál keletkezett hibákért, a hibás kicsomagolásért és a helytelen használat miatt keletkezett károkért. Az ilyen okokból keletkezett károkra nem vonatkozik a jótállás, sem a reklamációs rend.

A szolgáltató a reklamáció átvétele után 10 napon belül köteles a megrendelőt értesíteni a reklamáció átvételéről és a javítás lehetőségéről.

 

1.9.2013

MGIxNG